Wecome to Goodfaith Việt Nam !

Thùng nhựa

Khay nhựa B9 chống tĩnh điện kích thước 495x395x115 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095 

Khay nhựa B7 chống tĩnh điện 370x280x125 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095 

Thùng nhựa rỗng HS005 kích thước 610x420x390 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095 

Thùng nhựa rỗng HS004 kích thước 610x420x310 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095 

Thùng nhựa rỗng HS014 kích thước 619x420x250 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095 

Thùng nhựa rỗng HS009 kích thước 610x420x190 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095 

Thùng nhựa rỗng HS008 kích thước 610x420x150 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095  

Thùng nhựa rỗng HS010 kích thước 610x420x100 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095  

Khay nhựa B9 kích thước 495x395x115 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095    

Khay nhựa B7 kích thước 370x280x125 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095    

Khay nhựa B4 kích thước 510x340x169 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095    

Khay nhựa B3 kích thước 460x330x182 mm

Liên hệ: 0983 535 646- 0163 282 7095    
  • $val['title;'] ?>
  • $val['title;'] ?>
  • $val['title;'] ?>
  • $val['title;'] ?>

Thông báo